Menu Close

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos bendruomenei

Įgyvendinant psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą organizuojame ir vykdome įvairias psichikos sveikatą stiprinančias veiklas – psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukacinius užsiėmimus, emocinės paramos teikimo užsiėmimus, kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus.
      Vienas iš organizuojamų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimų – konfliktų valdymas. Konfliktai yra neišvengiami mūsų gyvenime ir naudingi, nes skatina sprendimų paiešką, pažinimą, mažina statiškumą. Didžiausia problema, kad ne visada pavyksta efektyviai ir pagarbiai konfliktus išspręsti. Tuomet pradedama vengti konfliktų, įvyksta netektys, patiriami nuostoliai.
     Organizuojant konfliktų valdymo įgūdžių lavinimo užsiėmimus, didelis dėmesys kreipiamas į gebėjimą valdyti emocijas, pagarbą kitam.
     Vykdant užsiėmimus Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriuje Plungėje, dalyviai kalba apie asmenines patirtis, analizuoja savo elgesį ir kas lėmė, kad jie įvykdė nusikalstamas veikas.
      Daugeliu atveju paaiškėja, kad smurtiniai nusikaltimai įvykdyti nesugebėjus suvaldyti savo emocijų, pasirinkus netinkamus būdus streso įveikai – alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, nežinojus, kaip efektyviai išspręsti kilusius konfliktus.
     Šiais metais jau įvykdytos visos grupinės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo veiklos.
     Dėkojame medicinos psichologei Agnei Burkauskaitei.
Skip to content