Menu Close

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemos mastas tarp mokyklinio amžiaus jaunimo Plungės rajono savivaldybėje

Siekiant išsiaiškinti Plungės rajono jaunuolių psichoaktyvių medžiagų vartojimo mastą, artimų žmonių, draugų pavyzdį, bei jaunuolių nuomonę susiejusią su psichoaktyviosiomis medžiagomis, bei jaunuolių požiūrį  2019 m. ir  2022 m.  buvo  atliekami tyrimai. Tikslinė grupė – Plungės rajono švietimo įstaigose 8-12 klasėse besimokantys jaunuoliai.

2022 m. Plungės r. jaunuolių psichoaktyvių medžiagų vartojimas  Tyrimo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti buvo sukurta anoniminė anketa (1 priedas). Ją sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje pateikiami bendri kausimai, skirti identifikuoti respondentų socio-demografines charakteristikas. Respondentų buvo prašoma nurodyti savo lytį, amžių, klasę, kurioje mokosi. Antroje dalyje buvo siekiama įvertinti respondentų psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir dažnumą, prašant nurodyti, kuriuos tabako, alkoholio gaminius, kurias narkotines medžiagas vartoja ir kaip dažnai. Trečioje anketos dalyje respondentų buvo prašoma pažymėti, kaip dažnai nurodytas psichoaktyvias medžiagas vartoja jų šeimos nariai. Ketvirtoje dalyje buvo vertinamas respondentų požiūris į psichoaktyvių medžiagų vartojimo ypatumus.

 

Tyrimo apibendrinimas:

 • Tyrime dalyvavo 627 respondentai. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį buvo panašus: 329 (52,6 proc.) merginos ir 296 (47,4 proc.);
 • Dalyvavo 14 – 18 metų amžiaus respondentai. Didžiąją respondentų dalį pagal amžių sudarė 16 – kos (28,9 proc.) ir 15 – kos (26,5 proc.) metų respondentai. 1,6 proc. respondentų nenurodė savo amžiaus;
 • 2022 m. tyrime dalyvavo 8–12 klasių (I – IV gimnazijų klasių) mokiniai.  Didžiąją respondentų dalį sudarė dešimtokai (II g. k.) 29,1 proc., ir 9 –okai (I g. k.) 28,6 proc.
 • Elektroninės cigaretės yra 1,6 karto populiaresnės, nei paprastos. Didžioji dalis respondentų būtent jas ir renkasi (atitinkamai 56,6 proc.).  Paprastas cigaretes renkasi trečdalis apklaustų jaunuolių (35,8 proc.). Daugiau nei keturi iš dešimties jaunuolių, teigė kad nėra bandę rūkyti (44,4 proc.);
 • Lyginant su ankstesniais metais, pastebimas elektroninių cigarečių populiarėjimas. 7,6 proc. daugiau nei ankstesniais metais, jaunuolių vartojo elektronines cigaretes. Paprastų cigarečių vartojimas sumažėjo 1,7 karto, IQOS – 1,4 karto;
 • Kartą per savaitę tabako gaminius vartoja beveik ketvirtadalis (38,8 proc.) respondentų. Po 15,4 proc. jaunuolių, tabako gaminius vartojo bent kartą per pastarąsias 30 dienų ir bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių. Trečdalis jaunuolių tabako gaminius vartojo daugiau nei prieš 12 mėnesių;
 • Lyginant gautus rezultatus su ankstesniais metais (2019 m.), 1,5 išaugo jaunuolių tabako gaminių vartojimas bent kartą per savaitę. Kad bent kartą per savaitę tabako gaminius vartoja atsakė 4 iš dešimties jaunuolių;
 • Lyginant su ankstesniais metais net daugiau nei trimis kartais padaugėjo vaikų 1-2 kartus per gyvenimą vartojusių alkoholinius gėrimus (37,8 proc.). Per pastarąsias 30 d. alkoholį vartojusių jaunuolių skaičius išliko panašus kaip ir pirmojo tyrimo metu. Lyginant su ankstesniais metais sumažėjo jaunuolių metų bėgyje vartojusių alkoholinius gėrimus 3-5 k. (atitinkamai 15,5 proc. ir 6,9 proc.);
 • Kad yra vartoję narkotines medžiagas ir kokias, nurodė penktadalis tyrime dalyvavusių jaunuolių (20,4 proc.). Lyginant su ankstesnių metų tyrimu, tokių jaunuolių padaugėjo 5,3 proc. Populiariausias narkotikas tarp jaunuolių marihuana. Šio narkotiko yra bandę 6 iš dešimties teigiamai atsakiusių jaunuolių (60,2 proc.);
 • 23,4 proc. respondentų atsakė, kad marihuaną vartoja kasdien arba 1-2 kartus per savaitę. Ketvirtadalis respondentų teigė marihuaną vartoję 1-2 kartus per savo gyvenimą. 18,7 proc. jaunuolių psichodelinius grybus kasdien arba 1-2 kartus per savaitę;
 • Šių metų tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei ketvirtadalis (26,6 proc.) jų šeimos narių nuolat (bent kartą per savaitę) vartoja tabaką, dešimtadalis (10,4 proc.) – alkoholį, 2,4 proc. – narkotikus. Bent kartą per mėnesį daugiau nei ketvirtadalis (28,1 proc.) šeimos narių vartoja alkoholį, 7 proc. – tabaką.  4 iš dešimties respondentų teikė, kad šeimos nariai alkoholį vartoja retai, ne dažniau nei kartą per metus (40,7 proc.), o 8,3 proc. – tabaką.
 • Apibendrinant galima teigti, kad dažniausiai šeimos nariai vartoja alkoholį, rečiau tabaką. Narkotikus vartoja rečiausiai 4 proc. respondentų šeimos narių;
 • Daugumai (49,5 proc.) moksleivių pirmą kartą pabandyti psichoaktyvių medžiagų pasiūlė draugai. Penktadalis respondentų nurodė, kad pirmą kartą pabandyti psichoaktyvių medžiagų jie sugalvojo patys (21,2 proc.). 8,2 proc. teigė, kad jiems pasiūlė šeimos nariai, 2,8 proc. – nepažįstamas žmogus;
 • Į klausimą „Jūs žinote, kur rasti informacijos apie psichoaktyvių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų) poveikį sveikatai“ didžioji respondentų dalis atsakė visiškai sutinkantys (41,3 proc.).
 • Jei draugai norėtų pavartoti psichoaktyvių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų), galėtų patarti, 15,8 proc. respondentų kaip ir kur jų gauti, trys ketvirtadaliai respondentų į šį klausimą atsakė neigiamai (72,7 proc.).
 • Kad psichoaktyvių medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų) vartojimas jauname amžiuje nekenkia sveikatai sutinka šiek tiek daugiau nei dešimtadalis respondentų (13,6 proc.).
 • Penktadalis respondentų atsakė sutinkantys ir visiškai sutinkantys, kad vartoti tabako gaminius vis dar yra madinga (20,1 proc.), 6 iš dešimties jaunuolių su šiuo teiginiu visiški nesutinka ar nesutinka (57,6 proc.).
 • Net 4 iš 10 Plungės rajone gyvenančių jaunuolių mano, kad jauniems žmonėms vartoti alkoholį linksminantis yra įprasta 40,5 proc.)

 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemos mastas tarp mokyklinio amžiaus jaunimo Plungės rajono savivaldybėje

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos biuro specialistė

Ilona Pocienė

 

Skip to content