Menu Close

Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas?

Paslaugas vaikams, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, teikia biudžetinės ir viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje.

Būtinoji (skubi) pagalba asmenims (tame tarpe ir vaikams) apsinuodijus psichoaktyviosiomis medžiagomis teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančiuose reanimacijos skyriuose ir/ar toksikologijos skyriuose.

Ambulatorinės paslaugos asmenims (tame tarpe ir vaikams) dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas teikiamos psichikos sveikatos centruose bei Respublikinio priklausomybės ligų centro filialuose. Juose dirbančios specialistų komandos organizuoja psichikos sveikatos priežiūrą ir socialines paslaugas.

Respublikiniame priklausomybės ligų centre paslaugos, teikiamos nepilnamečiams yra nemokamos ir teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės. Į vaikų ir paauglių psichiatro konsultaciją gali patys registruotis paaugliai nuo 16 m. Jaunesni nei 16 m. registruojami ir laukiami atvykstant su tėvais.

Socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, teikia savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbantys specialistai, švietimo ir globos įstaigose dirbantys socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

 

Vaikų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, socialinės psichologinės reabilitacijos paslaugos teikiamos:

 

Respublikiniame priklausomybės ligų centre:

Konsultacijos tėvams

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija

Vaikų ir jaunimo reabilitacija*[1]

Psichikos sveikatos centruose

 

Vaikams, eksperimentuojantiems / nereguliariai vartojantiems alkoholį ir / ar narkotines ir psichotropines medžiagas medžiagas, psichologinės ir socialinės paslaugos teikiamos:

 

– Psichikos sveikatos centruose

– Pedagoginėse psichologinėse tarnybose 

Priklausomybės ligų centrai

Plungės rajono savivaldybėje

 

Už informacijos teikimą srityje „Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas?“ atsakinga Prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Arbačiauskaitė tel. +370 690 58 299 , el. paštas: roberta.arbaciauskaite@ntakd.lt  

Skip to content