Menu Close

Ką reikėtų žinoti apie sveikatos saugą sporto klubuose?

Pavasarį, prisiminę naujametinius pažadus ar norėdami atsikratyti per žiemą priaugtų papildomų kilogramų, daugelis skuba į sporto klubus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai primena, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis saugias sporto klubo paslaugas.

Būtinas leidimas-higienos pasas      

Pirmiausia, norint vykdyti sporto klubų veiklą, būtina turėti dokumentą, t. y. leidimą-higienos pasą, kuris užtikrina, kad įrengtos patalpos, įsigyta įranga ir inventorius atitinka Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 123:2013) nustatytus sveikatos saugos reikalavimus. Pasitikrinti, ar pasirinktas sporto klubas dirba legaliai, galima licencijų informacinėje sistemoje adresu

Atkreipiame dėmesį, kad sporto klubo paslaugų teikėjas privalo suteikti lankytojams tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (pvz., galimos traumos), vidaus tvarkos taisykles.

Specialistai ragina ir pačius lankytojus būti atsakingus ir pasidomėti, kokios paslaugos teikiamos, kaip saugiai naudotis inventoriumi ar kaip taisyklingai naudotis įranga, kad išvengtų neigiamų pasekmių sveikatai.

Saugu ir švaru

Visi sporto klube naudojami įrenginiai turi būti saugūs ir techniškai tvarkingi. Sporto klubo patalpos ir įranga turi būti prižiūrima kasdien: patalpos turi būti švarios, paviršiai, su kuriais liečiasi lankytojų oda, turi būti dezinfekuojami autorizuotomis biocidinėmis priemonėmis, naikinančiomis tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius. Taip pat būtina kasdien valyti ir dezinfekuoti duše, prausykloje ir tualete esančius įrenginius.

Patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai. Jei tokių priemonių nėra, visada jų galima paprašyti.

Sporto klubų veikla prižiūrima

2022 m. NVSC specialistai dėl sporto klubų paslaugų atliko 141 patikrinimą, 41 iš jų – nustatyti pažeidimai, 22 paslaugų teikėjams buvo taikytos poveikio priemonės, t. y. surašyti administracinių nusižengimų protokolai.

Patikrinimų metu dažniausiai pažeidimai buvo susiję su netinkama priežiūra – sporto klubuose esančios patalpos, įrenginiai buvo nešvarūs, neatliekami geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, sporto klubo paslaugų teikėjai netinkamai naudojo biocidinius produktus. Patikrinimų metu nustatyta, kad ne visi sporto klubai paslaugų teikimo vietoje turėjo nustatytos sudėties pagalbos rinkinį arba jo net neturėjo; sporto klubo paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su sporto klubo paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką sporto klubo paslaugų vartotojų sveikatai, nebuvo išklausę privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursų ir neturėjo sveikatos žinių bei įgūdžių atestavimo pažymėjimų.

NVSC specialistai pataria atidžiai rinktis sporto klubų paslaugų vietas, o pastebėjus trūkumų, keliančių grėsmę sveikatai, pirmiausia kreiptis į paslaugos teikėją ir reikalauti saugios paslaugos, o jos nesulaukus – pranešti NVSC pasirinktu būdu (informaciją apie kreipimosi būdus rasite čia).

Visas būtinas sąlygas sporto klubams nustato HN 123:2013. Kaip paslaugų teikėjai laikosi šių nustatytų reikalavimų, tikrina NVSC specialistai pagal patvirtintą periodinės kontrolės planą, su kuriuo galite susipažinti adresu

Sporto klubo paslaugų teikėjai, norintys pasitikrinti, ar atitinka keliamus reikalavimus, kurių laikymasis bus patikrintas periodinės kontrolės metu, gali naudoti kontrolės klausimyną, skelbiamą čia.

 

Nacionalinio visuomenės  sveikatos centro parengta informacija

Skip to content