Menu Close

Atlikti Plungės rajono maudyklų vandens kokybės tyrimai

2020 m. liepos 2 d. gauta informacija apie 6 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę.

Visose stebimose vietose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.Skip to content