Menu Close

9 ir 17 metų amžiaus mokiniai turėjo mažiausiai sveikų dantų

Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, kurie kaupiami Higienos instituto tvarkomoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS), 2021–2022 mokslo metais 74,3 proc. ugdymo įstaigas lankiusiems vaikams (0–17 m.) buvo atlikta profilaktinė dantų patikra ir užpildytas Mokinio sveikatos pažymėjimas. Trečdalio šių vaikų (34,7 proc.) dantys buvo sveiki, t. y. nepažeisti ėduonies, neplombuoti ir dėl ėduonies neišrauti. Didžiausia dalis turinčiųjų sveikus dantis nustatyta ikimokyklinio amžiaus vaikams (60 proc.), lankiusiems ugdymo įstaigas. 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių buvo beveik tris kartus mažiau – 22,7 proc. Mažiausia dalis mokinių, turinčių sveikus dantis, nustatyta 9 m. amžiaus (16,1 proc.) ir 17 m. amžiaus (15,2 proc.) grupėse.

Vertinant dantų būklę per paskutinius šešerius mokslo metus, 7–17 m. amžiaus mokinių, kurių dantys sveiki, dalis išaugo 4,3 proc. 2016–2017 m. m. jie sudarė 18,44 proc., 2017–2018 m. m. – 18,83 proc., 2018–2019 m. m. – 20,18 proc., 2019–2020 m. m. – 21,06 proc., 2020–2021 m. m. – 21,1 proc. ir 2021–2022 m. m. – 22,73 proc.

Apžvelgus ugdymo įstaigas lankiusių vaikų (0–17 m. amžiaus), turinčių sveikus dantis, pasiskirstymą šalies savivaldybėse, daugiausia tokių mokinių – Palangos m. savivaldybėje (46,8 proc.). Šioje savivaldybėje profilaktinė dantų būklės patikra atlikta 78,1 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių. Mažiausia mokinių dalis, kurių dantys sveiki – Zarasų r. savivaldybėje (21,2 proc.). Šioje savivaldybėje profilaktinis dantų būklės patikrinimas atliktas 75,5 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių.

Daugiau informacijos apie VSS IS skelbiama portale http://vssis.hi.lt.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo vyriausioji specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.

 

Skip to content